Procedury obowiązujące w przedszkolu w związku z COVID

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym przedszkolu obowiązują stosowne procedury, mające na celu ograniczenie możliwości zarażenia koronawirusem.

Prosimy o ich stosowanie.

 

Organizacja opieki:

1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, u których nikt z rodziny nie jest, nie był objęty kwarantanna lub izolacją domową.

2. Przedszkole będzie funkcjonowało w godzinach 7.30 do 16.30 (od poniedziałku do piątku).

3. Liczebność grup oraz ich ilość będzie zmieniała się w zależności od przysyłania dzieci do przedszkola. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Od 7 maja będą 4 grupy (podział ze względu na poziomy):

 

 • 3 – latki
 • 4 – latki
 • 5 – latki
 • 6 – latki

 

4. Od 11 maja będzie 5 grup:

 

 • 3p1
 • 3p2
 • 4 – latki
 • 5 – latki
 • 6 - latki

 

5. Grupy będą przebywały w jednej i stałej sali, w której będą odbywały się zajęcia dydaktyczne oraz wszystkie posiłki. W najbliższym czasie nie będzie leżakowania w najmłodszych grupach.

6. Do grupy na stałe zostaną przyporządkowane te same nauczycielki.

7. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach za zgodą Organu Prowadzącego w grupie może przebywać 14 dzieci).

8. Wszystkie przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali przedszkolnej zostaną przed powrotem dzieci starannie zdezynfekowane, a te, które nie będą mogły zostać poddane zabiegowi dezynfekcji, zostaną usunięte.

9. Dzieci nie przynoszą do placówki zbędnych rzeczy np. pluszowe zabawki, plecaki, agendy, bidony.

10. Sale będą częściej wietrzone.

11. Pobyt na przedszkolnym placu zabaw zostanie zorganizowany tak, by poszczególne grupy nie miały ze sobą kontaktu.

12. Nauczycielki oraz personel administracyjny będzie zachowywał 1,5 metrowy dystans w przestrzeni placówki.

 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola:

1. Osoby dorosłe przyprowadzające lub odbierające dziecko do/z przedszkola powinny być zdrowe i nie przebywać na kwarantannie lub w izolacji domowej.

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola będzie odbywało się w godzinach od 7.30 do 8.30. Odbiór w godzinach 15.30 do 16.30 poza pojedynczymi przypadkami, w których rodzice/opiekunowie będą odbierali dzieci wcześniej. Ze względów logistycznych prosimy nie przyprowadzać dzieci do przedszkola po godzinie 8.30.

3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki  - szatnia dolna(zostaną wyznaczone strefy dla poszczególnych poziomów wiekowych) stosując zasadę 1 osoba dorosła 1 dziecko na 15 metrów kwadratowych:

 • W jednym czasie w szatni mogą przebywać 4 osoby dorosłe z dziećmi.
 • Przed wejściem do szatni zostaną umieszczone koszyczki z piłeczkami pingpongowymi. Osoba dorosła wchodząca do szatni przekłada z jednego koszyczka do drugiego piłeczkę, a kiedy wychodzi przekłada ją z powrotem. Będzie to jasna informacja dla pozostałych, ile osób jest w szatni i czy można wejść.
 • Dziecko już przebrane będzie odbierane przez pracownika przedszkola od rodzica i zaprowadzane do sali.
 • Popołudniu dziecko będzie przyprowadzane przez pracownika z sali i przekazane rodzicowi w szatni.

4. Rodzice/opiekunowie powinni zadbać o to, by dziecko powyżej 4 roku życia przyprowadzane lub odbierane z przedszkola miało zasłonięte usta oraz nos.

5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci wynoszący 2 metry.

 

Higiena:

1. Dzieci od razu po wejściu do sali myją ręce korzystając z mydła i ręczników jednorazowych dostępnych w placówce. Czynności te wykonują także przed posiłkami, po zabawie oraz po powrocie z zabawy na świeżym powietrzu.

2. Rodzice/opiekunowie wchodzą do budynku przedszkola z dezynfekowanymi rękami, w rękawiczkach i maseczkach zakrywających nos oraz usta.

3. W przedszkolu będzie odbywał się codzienny monitoring prac porządkowych.

4. Regularnie będą dezynfekowane drzwi, klamki, sprzęty na placu zabaw, poręcze, blaty, stoliki, sprzęt w pokoju nauczycielskim, toalety w salach przedszkolnych, toalety dla gości oraz sanitariaty dla personelu z uwzględnieniem zaleceń producenta środków dezynfekujących tak, by dzieci nie były narażone na wdychanie oparów tych środków.

5. Nauczycielki oraz personel przedszkola zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej. Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie mają obowiązku zakładania rękawiczek, czy maseczek zasłaniających nos i usta.

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia zarażenia COVID – 19:

1. W placówce zostanie wyznaczone odosobnione miejsce i przeznaczone na tzw. Izolatkę. W razie podejrzenia lub wykrycia zarażenia dziecko będzie odizolowane od grupy i będzie oczekiwało tam na odbiór przez rodzica/opiekuna.

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów nauczycielka mierzy dziecku temperaturę dostępnym w sali termometrem. W razie potrzeby w  trybie natychmiastowym powiadamia rodziców/opiekunowie o nie zwłocznej konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

3. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do obserwacji stanu zdrowia swoich dzieci oraz przestrzegania wszelkich zasad ostrożności.

Rada Zarządzająca Przedszkola „Źródło” Fundacji STERNIK - Kraków

 

Ostatnio zmieniany piątek, 19 czerwiec 2020 13:25

Kalendarz

loader

Logowanie 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

przedszkole.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

szkola.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

Kontakt

"Źródło" Przedszkole Fundacji Sternik-Kraków 

ul. Zygmuntowska 12a, 31-354 Kraków Azory

tel.: 12 265 01 68

 

Go to top